Zarządzanie ryzykiem, a skuteczna sprzedaż na rynkach zagranicznych – szkolenie online

Kiedy:
29 Czerwiec 2020@10:00 – 16:00
2020-06-29T10:00:00+02:00
2020-06-29T16:00:00+02:00

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data: 29.06.2020 -30.06.2020 r., godz.: 10:00-16:00

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Czas szkolenia on-line: 10:00 – 13:00

Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 13:00 – 16:00

Ważne!

Prosimy, aby każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny/ działający mikrofon – celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • sprawną/ działającą kamerę – celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • arkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

DZIEŃ I – WARSZTATU ONLINE 3h +zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 4h

I.         Przepisy regulujące handel zagraniczny

1.1.      Akty prawne istotne z punktu widzenia obrotu zagranicznego (konwencje

międzynarodowe, umowy dwu- i wielostronne, prawo wspólnotowe)

1.2.      Prawo właściwe dla umowy w handlu zagranicznym i ryzyka z tym związane

1.3.      Obowiązki podatkowe i statystyczne w obrocie zagranicznym

II.        Transakcja w handlu zagranicznym i jej etapy

2.1.      Definicja transakcji zagranicznej i obowiązki z niej wynikające

2.2.      Omówienie procesu transakcyjnego ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących oraz ich roli dla prawidłowej realizacji transakcji zagranicznej

2.3.      Etapy transakcji zagranicznej i obowiązki z nich wynikające

2.4.      Ryzyka pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji transakcji

III.      Wybrane elementy ryzyka rynkowego i transakcyjnego oraz sposoby ich ograniczania

3.1. Rodzaje ryzyk w handlu zagranicznym

3.2. Ryzyko transakcyjne i rynkowe oraz sposoby ich ograniczania

3.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach realizacji transakcji

3.4. Formy zabezpieczeń transakcji handlowych

3.5. Alternatywne metody zabezpieczania należności handlowych

3.6. Naturalne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem walutowym

IV. Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych

4.1.      Proces szukania kontrahenta

4.2.      Metody poszukiwania partnerów handlowych

4.3.      Instytucje wsparcia dla poszukiwania partnerów handlowych

4.4.      Ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego i sposoby jego ograniczania

4.5.      Ocena wiarygodności kontrahenta

4.6.      Różnice kulturowe wpływające na zachowania partnerów handlowych (komunikacja, strategia, proces negocjacji)

DZIEŃ II – WARSZTATU ONLINE 3h +zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 4h

V.        Zawieranie umów

5.1.      Tworzenie oferty, jej elementy, zapisy niezbędne dla prawidłowej realizacji transakcji

5.2.      Skuteczność oferty

5.3.      Odwołanie a cofnięcie oferty w świetle obowiązujących przepisów

5.4.      Elementy ryzyka w procesie ofertowania i sposoby ich ograniczania

5.5.      Kontrakt i jego elementy

5.6.      Analiza zapisów w kontrakcie niezbędnych z punktu widzenia prawidłowości jego realizacji i ograniczenia ryzyka transakcyjnego

VI.      INCOTERMS 2020 i ich rola w procesie zawierania oraz realizacji transakcji zagranicznych- praca indywidualna, zdalna Uczestnika szkolenia

6.1.      Omówienie formuł handlowych stosowanych w handlu zagranicznych dla określania warunków dostaw

6.2.      Wskazanie różnic wynikających ze stosowania INCOTERMS 2010, a INCOTERMS 2020

6.3.      Zalety z korzystania z INCOTERMS 2020 dla skutecznej realizacji dostawy

VII.     Negocjacje handlowe a zwyczaje kulturowe w transakcjach zagranicznych

7.1. Definicja „dobrego” negocjatora

7.2. Przygotowanie do negocjacji i jego wpływ na pomyślność procesu negocjacyjnego

7.3. Sposoby prowadzenia negocjacji i techniki negocjacyjne

7.4. Ryzyka w procesie negocjacji

7.5. Najczęściej popełniane błędy podczas negocjacji

7.6. Jak aspekty kulturowe wpływają na sposób i przebieg procesu negocjacyjnego

7.7. Cechy poszczególnych kultur i ich wpływ na przebieg procesu negocjacyjnego

Dodatkowo każdego dnia 2h doradztwa

Rejestracja do 28.06.2020

Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres: https://forms.gle/iUV6AFnC1cs88gDNA