?

Program

Ucz sie od najlepszych ekspertów i doświadczonych przedsiębiorców podczas organizowanych u nas wydarzeń. Skorzystaj ze szkoleń, mentoringu i doradztwa:

• szkolenia – prowadzone przez najlepszych ekspertów dla początkujących i bardziej zaawansowanych
• mentoring – gdzie bardziej doświadczeni dzielą się wiedzą z tymi na początku swojej drogi biznesowej
• doradztwo – usługi doradcze dopasowane do potrzeb użytkowników
• konferencje – miejsce organizacji najlepszych wydarzeń branżowych w mieście
• zajęcia dla dzieci– specjalistyczne zajęcia z podstaw przedsiębiorczości i nowych technologii
• narzędzia – praktyczne wsparcie narzędziowe np. web development i projektowanie graficzne
• biblioteczka – dostęp do najlepszych książek branżowych.

Wydarzenia

1. wydarzenia własne
2. wsparcie organizacji wydarzeń partnerów w ramach #programu wsparcia wydarzeń ,
3. udostępnienie przestrzeni na potrzeby wydarzeń zewnętrznych podmiotów – miejsce otwarte na inicjatywy, możliwość zgłoszenia przez stronę,
4. wydarzenia innych jednostek miasta

Szkolenia

1. szkolenia w ramach Ośrodka Doradczo – Szkoleniowego Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP
2. szkolenia w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi
3. inne szkolenia organizowane przez miejskiej wydziały i jednostki
4. szkolenia prowadzone przez poznańskie firmy
5. szkolenia prowadzone przez instytucje otoczenia biznesu
6. szkolenia własne prowadzone przez zaproszonych ekspertów polskich i zagranicznych

Doradztwo

1. doradztwo w ramach Ośrodka Doradczo – Szkoleniowego Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP
2. doradztwo prowadzone przez poznańskie firmy
3. doradztwo prowadzone przez instytucje otoczenia biznesu

Mentoring

1. mentoring prowadzony przez poznańskie firmy
2. mentoring prowadzony przez zaproszonych ekspertów zewnętrznych
3. #office hours instytucji otoczenia biznesu