Powrót na stronę główną Konkurs: „Smart City – wakacyjne poszukiwania”

Konkurs pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania – „Smart City – wakacyjne poszukiwania”.

Celem konkursu jest promocja idei Smart City oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących na świecie, które można wdrożyć w Poznaniu do poprawy jakości życia.
Uczestnikami konkursu mogą być Studenci Uczelni Wyższych w Poznaniu

Wyjeżdżasz na wakacje? Znajdź najciekawsze, najbardziej innowacyjne rozwiązanie, które mogłoby być wdrożone w Poznaniu. Realne rozwiązanie musi dotyczyć jednego z 6 obszarów identyfikujących inteligentne miasto, tj.: Ludzi, Jakości Życia, Środowiska, Gospodarki, Zarządzania Miastem lub Mobilności. Wypełnij formularz zgłoszeniowy opisując krótko z jakim problemem spotkałeś się w Poznaniu, pokaż rozwiązanie, które istnieje w innym dowolnym mieście na świecie. Do zgłoszenia załącz zdjęcie lub film.

Formularz zgłoszeniowy
Konkurs „Smart City – wakacyjne poszukiwania
https://www.wcwi.com.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/621973381637319/

Regulamin konkursu:
Regulamin konkursu Smart City – wakacyjne poszukiwania

Sponsorzy nagród:
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.:
Jednym z kluczowych elementów działalności spółki są działania na rzecz rozwoju Poznania i regionu, poprzez pozyskiwanie inwestorów i wsparcie procesów inwestycyjnych w Wielkopolsce. Celem spółki jest także rozwój przedsiębiorczości na terenie Poznania, w tym prowadzenie Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego.

Fundacja Komputronik:
Priorytetowymi zadaniami Fundacji Komputronik jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Fundacja – poprzez poszerzanie dostępu do nauki, inspirowanie, inwestycje w szeroko pojętą edukację, oświatę i wychowanie zaangażowanych podopiecznych – chce promować innowacyjność, wdrażać nowe rozwiązania technologiczne w praktyce gospodarczej i rozpowszechniać przedsiębiorcze postawy.