Powrót na stronę główną XV edycja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz startupów, wyróżniających się dynamizmem i innowacyjnością w działaniu.

Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP z Poznania i powiatu poznańskiego.

Organizatorzy liczą na udział w Konkursie – lokalnych firm sektora MSP, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę, są przyjazne ludziom i środowisku oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Laureaci otrzymają oficjalne tytuły „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, którymi będą mogli się posługiwać przez okres 3 lat od momentu ich uzyskania.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!

NAGRODY W KONKURSIE:

Laureaci otrzymają oficjalne tytuły „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, którymi będą mogli się posługiwać przez okres 3 lat od momentu ich uzyskania.

Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatorów:

  • oficjalne statuetki Konkursu, dyplomy,
  • prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji Znakiem i Tytułem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” przez okres trzech lat od dnia przyznania tytułu,
  • wpis do honorowej księgi Konkursu.

Oprócz tytułu i wyróżnienia można uzyskać prestiżowe nagrody ufundowane przez sponsorów >  Sponsorzy nagród dodatkowych.

Wyróżnieni w Konkursie otrzymują:

  • dyplomy,
  • wpis do honorowej księgi Konkursu.

***

BIURO KONKURSU:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel.: 61 878 47 87/ 85

e-mail: lidermsp@um.poznan.pl